پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر (MJARCPE) - اخبار و اعلانات